Старобългарски речник
прблжт сѧ 
прблжт сѧ -прблжѫ сѧ -прблжш сѧ св 1. Приближа се; дойда, отида близо до някого или до нещо ѣко же прблж сѧ къ вратомъ града. ꙇ се ꙁношаахѫ ѹмерошъ снъ М Лк 7.12 З А ѣко грѧдꙑ прблж сѧ къ домѹ М Лк 15.25 З А СК егда прібліжѩтъ сѩ на мѩ ꙁълобѹѭште ... ті ꙁнемогѫ і падѫ СП 26.2  прібліжшѩ сѩ до вратъ съмрътьнъхъ СП 106.18 тѧ молмъ гі. ра нꙑнѣ прблжт сѧ. рабѣ твоемь семь СЕ 35а 8—9 не дажд ... прблжт сѧ дш его СЕ 42b 4—5 прблжте сꙙ къ мнѣ  ѹслꙑште С 34.17—18 прблжвъше же сꙙ къ домѹ стааго ѹдаршꙙ вь двър С 38.7 Образно. да прібліжтъ сѩ молтва моѣ прѣдъ тѩ гі СП 118.169 2. За определено събитие, явление, време — предстоя да настъпя; наближа прблж сѧ цсрстве нбское М Мт 10.7 З, А, СК. Срв.Мт 3.2 А, СК;Мт 4.17 З, А, СК, Б;Лк 10.11 М, З;Лк 10.9 М, З;С 357.26 егда же прблж сѧ врѣмѧ плодомъ. посъла рабꙑ своѩ М Мт 21.34 егда прблжшѧ сѧ дьнье оштеньѣ ею ... вьꙁнѣсѧ і въ ꙇлмъ З Лк 2.22 прблж сѧ ꙁбавлене ваше М Лк 21.28 З нощъ ѹспѣ. а дънъ прблж сѧ Е 5а 15 М З А СК Б О Е СП СЕ С Гр ἐγγίζω προσεγγίζω πλησιάζω προσεδρεύω πλησίον ἔρχομαι прібліжт сѩ Нвб приближа [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА