Старобългарски речник
прбт 
прбт -прбьѭ -прбьш св мин страд прил прбьнъ ϑείς Прикован вждъ мо пргвожденѣ  прбьнѣ на дрѣвѣ ноꙁѣ С 469.16 Изч С Нвб прибия ’забия, забода’ диал РРОДД