Старобългарски речник
пренестъ 
пренестъ м МИ Пренесте — град в областта Лациум в Италия близо до Рим стрстъ стго мнⷱ҇ка автонома. епскѹпа б()въша въ пронетѣ. (погр. вм. пренестѣ, вж. Мирчев, Кодов, с. 248) талѧ Е 29б 10 Изч Е Гр Πραίνεστος От лат Praeneste