Старобългарски речник
прахъ 
прахъ м Прах, много дребни частици от пръст или друго вещество отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашхъ М Мт 10.14 З. Срв.Мк 6.11 М, З;Лк 9.5 М З А СК стънѫ ѩ ѣко прахъ прѣдъ ліцемъ вѣтра СП 17.43 Срв. СП34.5 одъжді на нѩ ѣко прахъ плъті СП 77.27 тѹ абе сътръшꙙ сꙙ.  бꙑшꙙ акꙑ прахъ С 180.17 аг҄г҄елъ же отътрꙙсъ прахъ ꙗко отъ ногъ хъ. ослѣп ѧ  не вѣдѣахѫ камо дѫтъ С 3.9 отрꙙсе мѹ главѫ  рꙁꙑ.  вьса спльненаꙗ отъ праха С 555.23 М З А СК СП С Гр κονιορτός χοῦς χνοῦς σποδός Нвб прах ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Прахово МИ БМС Прашивец МИ ЙЗ,МИПир Прахали МИ СНМБ Прахов ФИ СтИл,РЛФИ