Старобългарски речник
прапрѫдъ 
прапрѫдъ м Пурпурно оцветена скъпа горна дреха; багреница облѣшѧ  въ прапрѫдъ М Мк 15.17 СК егда порѫгашѧ сѧ емѹ. съвлѣшѧ съ него прапрѫдъ М Мк 15.20 З М З СК Гр πορφύρα. Срв. прапрѫда и прѣпрѫдь Срв прапрѫда Нвб Ø