Старобългарски речник
правт 
правт -правлѭ -правш несв 1. Направлявам, напътствам, ръководя ведомъ бѣаше алеѯандръ правмъ дьвѣма агг҄елома С 164.7 мже на небо правм смъ С 403.25 2. Правилно тълкувам, вярно преподавам потъщ сѧ ... поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна. правѧща слово стнное Е 2а 1 Срв. ССIIIb 19—20 Изч Е СС С Гр ὁδηγέω ὀρϑοτομέω Нвб Срв [на]правлявам, [на]правям диал РРОДД ДА