Старобългарски речник
пощень 
пощень -ꙗ ср Въздържание, умереност, усъвършенстване ѹготовт сѧ ... на пощене плът СЕ 90а 19 да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ ... пощене тръпѣне СЕ 92а 6 прѣбꙑваеш л въ манастꙑр. ꙇ пощень. до послѣдьнѣаго. ꙁдꙑханѣ твоего СЕ 87а 9—10 ѡ просвѣтт сѧ дш его. въ трѣꙁвень. ꙇ пощень СЕ 98а 25 велью іспꙑтанью. ꙇ поштенью се съподобішѧ К 2b 21 поштень тѣлесно творꙙтъ С 497.8 СЕ К С Гр ἄσκησις ἐγκράτεια пощене поштень Нвб Срв постене НТ НГер ЕтМл АР