Старобългарски речник
поьто 
поьто нареч За запитване в преки и реторични въпроси: по каква причина, защо тогда прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц оанов глще. по то мꙑ  фарсѣ постмъ сѧ мъного. а ѹенц тво не постѧтъ сѧ М Мт 9.14 Срв.Мк 2.18 М, З;Лк 5.33 М З по ъто ѹенц тво прѣстѫпаѭтъ прѣдаанѣ старецъ М Мт 15.2 З. Срв.Мк 7.5 М З бе моі пото м ес оставлъ СК Мт 27.46 Срв. СЕ43b 4—5 рекѫ бѹ ꙁастѫпьнікъ моі есі поьто мѩ ꙁабꙑ СП 41.10 по ъто вьꙁімаеші ћ҃ съребрьнікъ. ꙇюдо К 5b 32 поꙿто въскорѣ не творте повелѣнааго вамъ С 74.7—8 отд отъсѫдѹ старье. пото мꙙ нѹдш С 170.19 пото же рѣхъ не стꙑдтъ сꙙ С 490.28 поꙿто ѹбо прде  камꙑ отъвал С 444.26 се вамъ сьвѣштахъ да не оклевештѫ нѣц хрстоса глагол҄ѫште. поꙿто не прѣлож юдꙑ на добро С 413. 27 М З А СК СП СЕ К С Гр διὰ τί εἰς τί ἱνατί τί ὅτι [вар. τί ὅτι] τίνος ἕνεκεν τίς χρεία πῶς поꙿто пото по ъто по то Нвб почто книж остар ВА НГер РРОДД