Старобългарски речник
порьпат 
порьпат -порьпаѭ -порьпаш несв св Почерпвам, загребвам [вода], начерпвам даждъ м сѭ водѫ. да н жѧждѫ н прхождѫ сѣмо поръпатъ М Йо 4.15 З А пріде жена отъ самаріѩ поръпатъ водꙑ А Йо 4.7 да вꙿс поръпаѭще. ꙇ премлѭще отъ неѩ ... да мѫтъ ѩ въ ощене СЕ 5а 14 сътвор ѭ бꙑт вꙿсѣмъ. поръпаѭщмъ отъ неѩ ... блгвенью ꙇстоьнкъ СЕ 6b 16 Изч М З А СЕ Гр ἀντλέω ἀρύομαι поръпат Нвб почерпвам, почерпя ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР