Старобългарски речник
порьпальнкъ 
порьпальнкъ м Черпак, съд за загребване и пиене на вода н поръпальнка ꙇмаш. ꙇ кладѧѕь естъ глѫбокъ З Йо 4.11 Изч З А Гр ἄντλημα поръпальнкъ поръпалнкъ Нвб Срв почерпало ср остар диал ВА