Старобългарски речник
порьпало 
порьпало ср Черпак, съд за загребване и пиене на вода н поръпала маш.  стѹденецъ естъ глѫбокъ М Йо 4.11 Изч М Гр ἄντλημα поръпало Нвб почерпало остар диал ВА