Старобългарски речник
потатII 
потат -потаѭ -поташ несв Почитам; оказвам, отдавам почит молѫ. да пота[...] т [...] мѫжь въсѣхь ськаꙁан(.) МЛ А 12 Изч МЛ Вж. при постII Нвб