Старобългарски речник
похващат 
похващат -похващаѭ -похващаш несв За нечист дух — обхващам, обземам прѣщаше бо іс дхѹ нестѹмѹ. ꙁт отъ лка. отъ многъ бо лѣтъ похващаше і СК Лк 8.29 Изч СК Гр συναρπάζω Нвб похващам, похвана ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА