Старобългарски речник
потъщань 
потъщань -ꙗ ср 1. Бързина шъдъша же славьнаꙗ та мѫжа съ потъштанмъ вь тьмнцѫ С 199.3 2. Усърдие, старание съ вьсѣцѣмъ потъштанмъ въпрашаѧ прде въ лаврѫ С 294.19—20 вꙑсокъ бѫдѫ потъштанмъ С 332.19 Изч С Гр σπουδή προϑυμία потъштан Нвб Срв потъщявам се несв