Старобългарски речник
потещ 
потещ -потекѫ -потееш св 1. Потека, бликна рѣкꙑ отъ рѣва его потекѫтъ водꙑ жвꙑ А Йо 7.38 понеже прораꙁі камень ї потѣшѩ водꙑ СП 77.20 Срв. СЕ5b 8 потѣшѩ вь беꙁводънꙑіхъ рѣкꙑ СП 104.41 Образно. прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ С 349. 16 2. Подпомогна, окажа положително въздействие сто бо подобьнꙑмъ потекѫтъ а неподобьна вьꙁемьѭштхъ въ бол҄ьшѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ С 421.8—9 Изч А СП СЕ С Гр ῥέω πορεύομαι ὠφελέω Нвб потека ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА