Старобългарски речник
потворт 
потворт -потворѭ -потворш св Претворя, пресъздам [образно] тꙑ ꙁапрѣт ... дѣвола. ꙇ потвор твое соꙁъдане СЕ 56а 14—15 Изч СЕ Нвб Срв [пре]творя, [съ]творя