Старобългарски речник
посѣщень 
посѣщень -ꙗ ср 1. Посещение, идване, спохождане [образно] понеже не раꙁѹмѣ врѣмене. посѣщеню твоемѹ М Лк 19.44 З бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.9 2. Прен. Закрила, проява на милост, на грижа ѡ брⷮ҇а ... ꙇ отъ ба посѣщень ... гю п СЕ 98а 20 сѹгобо. къ комъ посѣштенье отъ небесе на ꙁем К 13а 1 Срв. С449.4—5 Изч М З СЕ К С Гр ἐπισκοπή ἐπίσκεψις σκέπη παρουσία посѣщен посѣштен посѣштенье Нвб посещение ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР