Старобългарски речник
посѣст 
посѣст -посѧдѫ -посѧдеш св Седна другаде, преместя се шъдъ сѧд на послѣдьнмь мѣстѣ. да егда прдетъ ꙁъвавꙑ тѧ. реетъ т дрѹже посѧд вꙑше М Лк 14.10 З А СК Изч М З А СК Гр προσαναβαίνω Нвб поседя, поседна, поседявам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Поседялката МИ ГХ,МИМ