Старобългарски речник
посъпат 
посъпат -посъплѭ -посъпш св Легна [да спя], полежа, поспя посъпахъ съ мѫщенъ СП 56.5 ѣще посъпте мюждю (!) прѣдѣлꙑ СП 67.14 Изч СП Гр κοιμάομαι Нвб поспя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА