Старобългарски речник
посълат 
посълат -посълѭ -посъл҄еш св 1. Пратя, изпратя някого с определена цел да иде някъде, проводя посълетъ снъ лвѣскꙑ анћлꙑ своѩ. ꙇ съберѫтъ отъ цсрствѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ М Мт 13.41 З, А, У. Срв.Мк 13.27 М З ꙇ егда прблж сѧ въ ерслмъ ... тъгда с посъла дъва ѹенка своѣ М Мт 21.1 ЗI, А, СК, ЗП. Срв. Мк 14.13М, М, З;Лк 19.29 М З посъла прѣдь німі лка СП 104.17 нꙑнѣ же мꙑ молмъ ба ... посълавъшааго тѧ СЕ 33а 10—11 господь мꙙ бѣ посълалъ к тебѣ С 122.25 вовода же повелѣ посълат вонꙑ С 22.22 Накарам някого, който е нежелан, да се махне; отпратя, изпратя. ꙇ того каменемь бвъше пробшѧ главѫ емѹ. ꙇ посълашѧ бещьстъна М Мк 12.4 З 2. Пратя, отправя нещо някому, изпратя брашьно посъла імъ СП 77.25 ного съсѫда ... не мамъ. раꙁвѣ сьребрънааго блюда. же  посълала госпожда велкаꙗ С 120.30 посъла же въ афрк҄ѭ неьствѫѭ тѫ ꙁаповѣдь С 174.20 кн҄гꙑ напсавъ посъла на нарота мѣста С 199.18 посъла же по вьсꙙ градꙑ  по вьсе ꙁем каꙁнь С 220.13 посълалъ ꙁем хъ дъждъ С 529.29 Образно. посъл свѣтъ твоі СП 42.3 посъла бъ млостъ своѭ  рѣснотѫ своѭ СП 56.5 посъла сꙑтостъ въ дшѩ іхъ СП 105.15 посъл на нь млость твоѭ СЕ 44а 10 3. Прич. мин. деят. като същ. посълавꙑ м ед ὁ πέμψας Този, който е изпратил; пратилият къто ес. да отъвѣтъ дамь посълавъшеꙇмъ нꙑ З Йо 1.22А посълавꙑ мѧ кръсттъ въ водѣ. тъ мьнѣ рее М Йо 1.33 З А СК посълавꙑ мѧ стненъ естъ. ꙇ аꙁъ ѣже слꙑшахъ отъ него с глѭ въ мрѣ М Йо 8.26 З А 4. Прич. мин. страд. като същ. посъланꙑ м ед посълан м мн ὁ πεμφϑείς, οἱ πεμφϑέντες, οἱ ἀπεσταλμένοι, οἱ ἀποσταλέντες Този, който е изпратен; пратеният; тези, които са изпратени; пратените да прдетъ посъланꙑ  пометъ насъ С 137.7 въꙁвраштъше сѧ въ домъ посълан. обрѣтѫ болѧштааго раба сцѣлѣвъша М Лк 7.10 З А СК пршъдъше же посълан къ двьремъ тьмнънꙑмъ послѹшатъ С 184.2—3 о посъланꙑхъ отъ оана М 76а 26 посълат помощь своѭ νεύω Изпратя помощ, помогна  нꙑнѣ посьл помощь своѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован С 180.12 посълат сѧ М З А СК Б ЗП О Н У Е СП СС СЕ К С Гр πέμπω ἀναπέμπω ἀποστέλλω ἀποφέρω ἐξαποστέλλω παραπέμπω καταπέμπω ἐπιπέμπω προπέμπω ἐπιστέλλω посьлат послат Нвб послал прич мин деят остар ВА НГер послан прич мин страд остар ВА пославши прич мин деят остар ВА Срв послание ср ОА ВА ЕтМл БТР АР посланик м ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР посланец м остар РРОДД