Старобългарски речник
посълань 
посълань -ꙗ ср 1. Изпращане, пращане о посълан обѣма на десѧте М 76b 6 Срв. З129b 10 посъла на нѩ гнѣвъ ѣрості своеѩ ... посъла(на)ніе (!) аг҄елꙑ лютꙑ СП 77.49 ꙁабꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ хъ. посъланемь оца твоего нбсънааго СЕ 30а 15—16 2. Послание — 21 книги от Новия завет, приписвани на Павел, Яков, Петър, Йоан и Юда, създадени между 50 г. до ок. 120 г аплъ. пръвааго посланѣ ѡ(анѡва въ) Е 36б 15 къ евреѡмъ послане Е 5а 11 ьтене отъ къ коласаскааго посъланꙗ Х II Аа 4—5 М З Е СП СЕ Х Гр ἀποστολή ἐπιστολή посълан посълане посъланіе послан послане Нвб послание ОА ВА НГер ЕтМл