Старобългарски речник
постьнъ 
постьнъ -ꙑ прил Постен, който се отнася до поста сѫⷠ҇ а҃ постьна СК 73b 6 постьнꙑ дьнь Ден, в който според християнството не се ядат продукти от животински произход [мазнини, месо, мляко, яйца и др.] егда л бѫдетъ постьнꙑ днь. то се ьт. еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ СК 147b 12 СК Б Гр τῶν νηστειῶν Нвб постен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА