Старобългарски речник
постоꙗт 
постоꙗт -постоѭ -постош св 1. Стана, издигна се, изправя се съкрѹшѫ ѩ і не імѫтъ мощі ті постоѣті СП 17.39 2. Прен. Устоя, издържа неблагоприятно въздействие на нещо, понеса аште беꙁаконенѣ наꙁьрші гі. гї къто постоітъ СП 129.3 Изч СП Гр ἵσταμαι ὑφίσταμαι постоѣті Нвб Срв постоя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА