Старобългарски речник
поспѣт 
поспѣт -поспѣѭ -поспѣш св 1. Постигна, достигна нещо поспѣлъ с въ родъство огн҄ьно С 158.26 2. Удаде ми се нещо, успея, сполуча. ( вьсе ел)ко сътвортъ поспѣе(тъ сѧ) емѹ СП 1.3 3. Помогна някому, подкрепя, съдействам господѹ поспѣвъшѹ кон҄ьат дѣло. на н҄еже тъ нꙑ стъ посълалъ С 203.15—16 поспѣт сѧ Изч СП СЕ С Гр κατευοδόω κατευοδόομαι Нвб Срв [у]спея