Старобългарски речник
послѣдоват 
послѣдоват -послѣдѹѭ -послѣдѹш несв 1. Следвам, движа се, вървя след някого или нещо послѣдовааше сві народъ мъногъ А Мк 5.24 У съ ... обраштъ сѧ послѣдѹѭштѹмѹ народѹ рее М Лк 7.9 З А вдѣхомъ едного ... ꙇже не ходтъ по насъ. ꙇ въꙁбранхомъ емѹ. ѣко не послѣдова намъ М Мк 9.38 З тѣмꙿже  сꙿндошꙙ тъгда текѫште въкꙋпѣ.  послѣдѹѭште богов  господ на гробьнаꙗ  вьсе ꙁем глѫбьшаꙗ. ѹмьрьшмъ отъ вѣка подъ ꙁемьѭ жлшта. ꙁвест окованꙑѧ отъ вѣка С 464.3 Образно. ꙇ стопамъ послѣдоват. велкааго прка лѩ СЕ 99а 26 2. Прен. Ръководен съм от определен принцип, следвам примера на някого тꙑ ... ход по ꙁаповѣдемъ гнѣмъ прсно. послѣдѹѩ повелѣнемъ его СЕ 89а 23—24 браⷮ҇ наⷲ҇ сь. премⷧетъ аналавъ ... вьꙁемъ крстъ на рамо свое. ꙇ послѣдѹѩ влаⷣ҇цѣ хѹ. ръцѣмъ СЕ 97а 9—10 ꙁакономъ вашмъ послѣдѹте С 138.6 послѣдѹѭще м мн Тези, които следват примера на някого; последователите ꙇсхе ... дажд намъ послѣдѹѭщмъ. стꙑѩ аплꙑ твоѩ. въ мѧ твое въставт сего СЕ 44а 6—7 М З А У СЕ С Гр ἀκολουϑέω κατακολουϑέω [ὁ] σύνδρομος Нвб последвам, последувам остар диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА