Старобългарски речник
послѹшьство 
послѹшьство ср Свидетелстване, свидетелство, потвърждение тво послѹшьство нѣстъ стнъно С 241.21 Изч С Гр μαρτυρία Нвб Ø