Старобългарски речник
послѹшань 
послѹшань -ꙗ ср 1. Слушане, чуване ѡ съподобт сѧ нам. достономь бꙑт. послѹшанѣ глаⷭ҇. стааго евћліѣ А 92b 18 ꙗже послѹшанмъ акꙑ сѫшта вѣроѭ твръдоѭ вдꙙ въждела С 252.8 на послѹшан дѹховьнꙑхъ словесъ С 405.12 послѹшан бжї словесъ С 493.17 2. събир Слушатели ѡ прѣсто  хръстолюбьно послѹшані С 54.15— 16 слꙑште ѡ боголюбьц. ьстьно  благо послѹшан С 55.24 3. Прен. Послушание, покорство, подчинение могѫщомѹ ... по ѡкръвеню танꙑ ... по повелѣню же вѣна ба въ послѹшане вѣр Е 4б 10—11 ѡ послѹшань намъ ... гю по СЕ 60b 25 себѣ ѹгаждат въ тръпѣне ... ꙇ послѹшане СЕ 94b 10 съхранѣеш л ... послѹшане старѣшнꙑ СЕ 87а 16—17 съ кротостьѭ. ꙇ послѹшаньемь ... да прістѫпімъ пріѧстіті сѧ К 9b 21 велко послѹшан  въꙁдръжан С 408.14 да  блѫднцꙙ првлѣшт на сво послѹшане С 408.21 подв сꙙ ... послѹшаню двхъ ꙁвѣр С 559.2 послѹшанье любтъ Р I 3.6—7 А Е СЕ К С Р Гр ὑπακοή ἀκρόασις ἀκροατήριον ἀκοή ἐπιείκεια εὐσέβεια послѹшан послѹшане послѹшані послѹшанье Нвб Срв послушание ОА ВА АК ЕтМл БТР АР