Старобългарски речник
послѹховат 
послѹховат -послѹхѹѭ -послѹхѹш несв Свидетелствам за истинността, потвърждавам то само твормо послѹхѹ. ꙗко богъ стъ сце хвалмꙑ. ненаѹенꙑм ѧꙁꙑкꙑ С 324.11 послѹхѹтъ м мѫдрост слово С 389.5 пꙑтате псанꙗ. ꙗкоже слꙑшасте. отъ владꙑкꙑ. ꙗко та сѫтъ послѹхѹѭшта о н҄емь С 324.14—15 Изч С Гр μαρτυρέω Нвб Срв послух м