Старобългарски речник
послѹжень 
послѹжень -ꙗ ср Служение, богослужебна употреба сътвор е блгвено  свщено. въ послѹжене твомъ рабомъ СЕ 21b 22 Изч СЕ Гр ὑπηρεσία послѹжене Нвб послужение остар ВА РРОДД