Старобългарски речник
поскѫдѹ 
поскѫдѹ нареч Оскъдно, по малко аꙁъ бо днъ сѣждѫ сьде. пꙙтьі дьнь не въкѹшаѧ брашно.  тоже по скѫдѹ С 170.9 поскѫдѹ м стъ есо ἐνδεὴς γίγνομαί τινος Нуждая се, имам нужда от нещо пото мѣрш моѭ добротѫ. ѧже тꙑ по скѫдѹ бꙑстъ С 394.12 Изч С Гр λιμώττω по скѫдѹ Нвб Срв скудно ОА ВА НГер ЕтМл АР ДА