Старобългарски речник
пораст 
пораст -порастѫ -порастеш св Покрия се с растителност, обрасна порастъ бꙑлмъ многомъ  трьнїмꙿ С 217.20—21 трьньмь порастꙑ ἀκανϑόβλαστος Обраснал с тръни ѡ трьнмъ порастьшмъ ждовьска мѣста глаголааше С 357.12 Изч С Гр ἀναφύομαι Нвб пораста, порасна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА