Старобългарски речник
пораꙁѹмѣт 
пораꙁѹмѣт -пораꙁѹмѣѭ -пораꙁѹмѣш св Разбера, представя си, досетя се пораꙁѹмѣ топлѣ водѣ сходꙙштї отъ ꙁемл҄ꙙ С 129.8  пораꙁѹмѣте отъкѫдѹ раждꙁатъ сꙙ С 129.9 а дѹшѫ ба пораꙁѹмѣахъ С 511.20—21 Заподозра, усъмня се, допусна. піон рее ... да не прѣходꙙште. града вашего. пораꙁѹмѣѭтъ нꙑ. ꙗко жъръше  оскврънвъше сꙙ прдохомъ С 130.13 Изч С Гр κατανοέω νοέω ὑπονοέω Нвб поразумея НГер ЕтМл Срв подразумея, подразумявам ’подразбирам, досещам се’