Старобългарски речник
попꙑтат 
попꙑтат -попꙑтаѭ -попꙑташ св Опитам се да разбера, разпитам послѣжде же попꙑтавъ ꙗже о палатнѣ С 563.24 Изч С Нвб попитам, попитвам АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА