Старобългарски речник
поносъ 
поносъ м Укор, поругание, обида ѡтъїм отъ мене поносъ ї ѹньжене СП 118.22 Изч СП Гр ὄνειδος Нвб Срв поношение остар ВА ЕтМл РРОДД