Старобългарски речник
пон҄е 
пон҄е съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за причина: защото, понеже, тъй като гда рекѫ сꙑнъ даудовъ. пон҄е тꙑ с отъ отьца даудова тѣмь глаголахъ С 239.17 поꙿто пон҄е не бѣ врѣмꙙ се бо прложе еуагг҄елстъ С 351.19 а канъ прѣждънкъ. пон҄е тебе дѣл҄ьма ꙁавст. прьво сї ѹбоство сътвор С 400.11 того пла. пон҄е  самъ господь нашъ того плака С 406.2 сего дѣлма  ѹстав. пон҄е спльнт го не можааше С 416.27 С отсянка заусловие: доколкото, щом като. самъ бо на себѣ нштетѫ прѧ.  вьптъ. поне сътворсте дномѹ схъ малꙑхъ братѧ моѧ мьнѣ сътворсте С 341.14 Изч С Гр ἐπειδή διὰ τό + Inf. ἐφ᾿ ὅσον поне Нвб Срв поне ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА