Старобългарски речник
помѧнѫт сѧ 
помѧнѫт сѧ -помѧнѫ сѧ -помѧнеш сѧ св помѣнѫт сѧ -помѣнѫ сѧ -помѣнеш сѧ Опомня се, осъзная се помѣнѫтъ сѧ  обратѩтъ сѩ къ гю вьсі конъц ꙁемѩ СП 21.28 нъ ѹмъ л ста погѹбла. съберѣта ѹмъ  помꙙнѣта сꙙ С 212.25 Изч СП С Гр μιμνήσκομαι помꙙнѫт сꙙ Нвб Срв [о]помня се