Старобългарски речник
помѹдт 
помѹдт -помѹждѫ -помѹдш св Изчакам известно време, забавя се пакꙑ же мало помѹдвъ трет въ тъ жде дьнь прде къ блаженѹѹмꙋ гргорю глагол҄ꙙ С 120.16 Изч С Нвб Срв муден ’бавен’ мудност прил ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА