Старобългарски речник
помрьꙁнѫт 
помрьꙁнѫт -помрьꙁнѫ -помрьꙁнеш св Замръзна, покрия се с лед рѣкꙑ же прісно текѫштꙙ сташꙙ помръꙁъшꙙ С 90.9 Прич. мин. деят. като прил. помрьꙁꙑ παγωϑείς Замръзнал, скован от лед ꙗкоже югъ. топлѣ вьꙁвѣꙗвъ помрьꙁъшꙙѧ водꙑ. на прьво стъство водъно прводтъ С 349.6—7 Изч С Гр τῷ κρυστάλλῳ δέομαι παγόομαι помръꙁнѫт Нвб помръзна, помръзвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА