Старобългарски речник
помраень 
помраень -ꙗ ср Помрачение [на разсъдъка], заслепение нъ да р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ.  невѣрьства гѹбтел҄ьнъмь обложтъ ѹстроенмь Х IIАб 10 Изч Х Гр ἀβλεψία помраен Нвб Срв помрачение остар ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР