Старобългарски речник
помощьнца 
помощьнца ж Помощница, застъпница прбѣжще  сла намъ бстъ крѣпкаѣ помощънце мрѹ въсемѹ Е 21а 14 Изч Е Гр [ἡ] βοηϑός помощънца Нвб помощница ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА