Старобългарски речник
помаꙗнь 
помаꙗнь -ꙗ ср Знак, указание [обикновено с движение на ръката или главата] ходꙙ по морѹ акꙑ по сѹхѹ  сверѣпꙑмъ влънамъ помаꙗнмъ рѫкꙋ твою кротꙙ С 77.9 копнц скор господьстѣ бран. помааню тъкмо. подвꙁан божѧ скоротꙑ. дрѹгꙿ дрѹга вараѭште въкѹпѣ С 463.27—28 Изч С Гр νεῦμα помаꙗн помаан Нвб Срв помахване ОА АР