Старобългарски речник
помаꙁань 
помаꙁань -ꙗ ср Помазване с елей на старозаветни царе и свещеници като знак за посвещаване на Бога и даряване с Божията благодат кѕ давъ прѣжде помаꙁаньѣ СП 26.1 Изч СП Гр τὸ χρισϑῆναι Нвб помазание остар ВА ЕтМл Срв помазване НГер ЕтМл АР помазуване остар НГер