Старобългарски речник
полѹт сѧ 
полѹт сѧ -полѹѫ сѧ -полѹш сѧ св Получи ми се, удаде ми се еѡфлъ ... воѧ сътворвъ на скврънавꙑѧ срацнꙑ ꙁде.  се сътворвъ полѹ сꙙ мѹ. же мѹ бѣаше любо С 56.3—4 Изч С Гр οὐκ ἀποτυγχάνω Нвб получа се ОА ВА НТ НГер БТР ДА