Старобългарски речник
полѹа 
полѹа -ꙗ м Съдба, участ, предопределение коментарс рее. тако м тво полѹа владꙑко мо анупате С 102.21 Изч С Гр τύχη Нвб Ø