Старобългарски речник
полѹдьньнъ 
полѹдьньнъ -ꙑ прил Пладнешки, който се отнася до пладне, до средата на деня, до времето за обяд ꙁапрѣщаѭ тебѣ трѧсавце. полѹденꙿнаа. ꙇменемь гнемь СЕ 50b 6—7 Изч СЕ полѹденꙿнъ Нвб Срв полуденен ОА ВА