Старобългарски речник
положень 
положень -ꙗ ср Вложение, влог, оборотни средства дьвѣ прда.  же пꙙть такожде. онѹде же пон҄еже отъ тогожде положенꙗ. овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста С 376.8 положень ьстьнꙑѩ  свѧтꙑѩ рꙁꙑ свѧтꙑѩ богородцѧ Полагане на честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна. Пр. на 2 юли мⷺца юⷧ҇. б҃. положене естънъѩ  стъѩ рꙁъ стъѩ бцѧ А 150а 27 Изч А С Гр ὑπόϑεσις положен положене Нвб Срв положение ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР