Старобългарски речник
полват 
полват -полваѭ -полваш несв 1. Поливам, изливам течност върху нещо повелѣ соль съ оцътомъ съмѣсвъше полват ранꙑ го С 116.19 полваті  оцꙿтомъ съ солѭ растворвъше ... ранꙑ го С 161.16 2. Поливам, напоявам с вода почвата около растения мноꙁѣмъ наънъшемъ ѹ потока садт. ждеже  глѫбна ꙁемьѧ бѣ.  вьсѫ ꙁмѫ полваѭштемъ намъ С 301.21—22 водоѭ полва мо (погр. вм. полваѧ мѹ, Север., с. 354, бел. под линия) коренꙗ. да бесъмрьтънꙑм плодꙑ вѣрѹѭштмъ прсно цвьтетъ С 354.2—3 Изч С Гр καταβρέχω ποτίζω ἄρδω полваті Нвб поливам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА