Старобългарски речник
пол҄е 
пол҄е -ꙗ ср Поле, равнина полѣ твоѣ насꙑтѩтъ сѩ тѹка СП 64.12 Срв. Е21б 7 сътворі юдеса. въ ꙁемлї ег҄ѹпетьстѣ на пол танеосѣ СП 77.12 въꙁдрадѹѭтъ сѩ полѣ. ї вьсѣ ѣже въ ніхъ сѫтъ СП 95.12 вьсходѩтъ горꙑ ніꙁъходѩтъ въ полѣ СП 103.8 обрѣтомъ ѭ въ полхъ дѫбравꙑ СП 131.6 ꙗкоже се пол҄е сътворено бѣ. кон҄емъ тешт С 90.5 Стесн.Бойно поле. бꙑстъ сходꙙштꙋ мѹ на пол҄е. глꙙдатъ во свохъ С 191.24 Е СП С Гр πεδίον κάμπος Нвб поле ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Банско поле МИ Горно поле МИ Полето МИ ЙЗ,МИПан