Старобългарски речник
покꙑвань 
покꙑвань -ꙗ ср покꙑвань главꙑ κίνησις κεφαλῆς Поклащане на [с] глава [като израз на неодобрение, пренебрежение, презрение, съжаление] положлъ нꙑ есі въ прітъѭ въ ѩꙁꙑцѣхъ. покꙑванье главꙑ въ людехъ СП 43.15 Изч СП покꙑванье Нвб покинване ’кимване с глава’ остар НГер