Старобългарски речник
покровъ 
покровъ м 1. Покрив отъкрꙑшѧ покровъ деже бѣ М Мк 2.4 З А СК прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ ... ꙇс покрова баньскааго СЕ 54b 12—13 Образно. распрострѣ облакꙑ вь покровъ імъ СП 104.39 гь покровъ твої на рѫкѫ деснѫѭ твоѭ СП 120.5 2. Прен. Защита, покровителство; защитник, покровител прде борѫштмь сь любьвьѭ крѣпъкъ покровъ С 251.26—27 Изч М З А СК СП СЕ С Гр στέγη σκέπη Нвб покров църк остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Покровник МИ СНМБ